Điều Khoản Sử Dụng của nhà cái bk8

Điều khoản sử dụng

“Điều khoản sử dụng” chi phối việc sử dụng trang web của chúng tôi tại https://bk8yolo.com/, được vận hành bởi Bk8. Chính sách quyền riêng tư cũng điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ và giải thích cách chúng tôi thu thập, bảo vệ và tiết lộ thông tin được thu thập từ trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa thuận bao gồm “Điều khoản sử dụng” và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng việc sử dụng các dịch vụ, bạn xác nhận đã đọc và hiểu thỏa thuận và đồng ý tuân thủ các điều khoản.

Nếu bạn không đồng ý hoặc không thể tuân thủ thỏa thuận, bạn không được sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email để tìm kiếm giải pháp thích hợp. “Điều khoản Dịch vụ” này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Truyền thông

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý đăng ký nhận bản tin và tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi tới bạn. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối bất cứ hoặc tất cả những thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách bạn hãy nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email tới [email protected].

Các chương trình khuyến mãi

Các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc chương trình khuyến mãi bk8 khác có thể có các quy định riêng khác với các điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ chương trình Khuyến mãi nào, vui lòng kiểm tra quy định hiện hành và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Trong trường hợp có sự xung đột giữa quy định của khuyến mãi và các điều khoản sử dụng này, quy định của chương trình Khuyến mãi sẽ được áp dụng.

Nội dung

Điều Khoản Sử Dụng của nhà cái bk8
Điều Khoản Sử Dụng của nhà cái bk8

Nội dung được tìm thấy thông qua Dịch vụ này là tài sản của Bk8 hoặc được sử dụng với sự cho phép của nhà cái. Bạn không được quyền phân phối, sửa đổi, truyền tải và tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng các nội dung nói trên, dù là toàn bộ hay một phần, vì mục đích thương mại hoặc vì lợi ích cá nhân mà chưa có sự cho phép của chúng tôi.

Một số điều khoản:

  • Theo bất kỳ hình thức nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia và quốc tế.
  • Với mục đích là khai thác hoặc làm hại, cố gắng khai thác hoặc làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ hình thức nào bằng cách cho chúng xem các nội dung không phù hợp.
  • Để truyền tải và yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo, khuyến mại nào, bao gồm mọi “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc bất kỳ lời chào mời khác.
  • Mạo danh công ty, nhân viên công ty, người dùng khác hoặc là cá nhân hoặc tổ chức.
  • Theo bất cứ cách nào vi phạm quyền của người khác, hành vi bất hợp pháp, đe dọa, gian lận hoặc có hại.
  • Tham gia vào việc ngăn cản việc sử dụng dịch vụ của bất kỳ ai, các hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại hoặc xúc phạm đến công ty, người dùng dịch vụ,…

>>> Xem thêm:

Miễn trừ trách nhiệm

Việc công ty từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong điều khoản sử dụng sẽ không có nghĩa là công ty đã từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ các điều khoản hoặc điều kiện khác. Bất kỳ sự thất bại nào của công ty trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo điều khoản sử dụng cũng không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ lý do gì, thì chỉ có điều khoản đó bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu để các điều khoản còn lại của điều khoản sử dụng vẫn có hiệu lực đầy đủ và tác dụng.

Liên hệ: [email protected]

Scroll to Top